Yağmur Altında Yürüyen İnsan Testi

Uzmanlar rüyalarımızın, çizimlerimizin , yazımız ve beden dilimizin hayatımızın kara kutusu olan bilinçaltımızı anlamak için izlenmesi gerektiğine inanırlar. Özellikle yansıtmalı kişilik testleri, kişinin çizim aracılığıyla belirli durumlara nasıl tepki verdiğini analiz eder.

Yağmur altında yürüyen insan testi, yağmurda bir insanın çizilmesi ve onun bir hikayesi olmasından ibarettir. Temel amaç, olumsuz koşullar altında resmin yansıttığı semboller aracılığıyla kişiliğiniz hakkında bilgi edinmektir. İnsanın ego gücünün teşhisine, olumsuz durumların üstesinden gelme ve onlarla yüzleşme yeteneğine odaklanır. 

Eğitimde öğrenciyi anlamak , iş yerinde çalışanın zor koşullara dayanıklılığını belirlemek ya da aile içindeki iletişimi desteklemek için yardımcı bir araçtır.

Siz de bu test yardımıyla zor koşullar altında nasıl tepkiler verdiğinize dışardan bir gözle bakmak ister misiniz?

UYGULAMA

Dikey olarak yönlendirilmiş boş iki adet A4 kağıtlarından birine bir insan diğerine hikayesi olan yağmur altında bir insan çizilmesi istenir. Testte iki ayrı resim çizilmesinin sebebi olumsuz koşullara karşı dayanıklılığı iki resmi karşılaştırarak görebilmektir.

YORUMLAMA

Çizimde analiz edilecek özellikler;

 • Sezgisel süreç:
 1. Resme “girmek” ve hangi ruh halini (neşeli, korkmuş, üzgün vb.) yansıttığını hissetmektir. ilk izlenim dediğimiz bu süreç aslında genel olarak kişinin resmi hangi ruh haliyle yaptığı hakkında bir ön bilgi verir.
 2. İki resmi karşılaştırarak pozlamadaki değişiklikleri kaydedelim. Kağıttaki konumu kişinin baktığı yön ve bedeninin duruş şekli farklı mı?
 • Çizimin yönü:
 1. Sağda: Kağıdınızdaki kişi sağda bulunuyorsa, profesyonel olarak gelişme arzunuzu ve geleceğe olan güveninizi gösterir. Bazı yorumlarda babaya yakınlık olarak geçmektedir.
 2. Solda: Kişi kağıdın sol kısmında yer alıyorsa karamsar olduğunuzu ve geçmişten gelen duyguların şimdi mutlu olmanızı engellediğini gösterir.
 3. Merkezinde: Kişiniz kağıdın merkezinde bir konuma sahipse, oldukça rekabetçi olduğunuz ve kendinizi değerli bulup önemsediğiniz anlamına gelir.
 4. Üstünde: Yağmurda insan figürünün sayfanın üst kısmında olması durumunda, testin gerçeklikten kaçtığını, ayakların altındaki destek kaybına ve tipine göre koruyucu mekanizmaların varlığını varsayma eğilimi olabilir. fantezi, aşırı iyimserlik, çoğu zaman haklı çıkmaz.
 5. ALTINDA: Kişinin depresif eğilimlerinin ve aşırı duygusal çıkışlarının bir ifadesidir. Örneğin; iki kağıdı karşılaştırdığımızda sadece insan çizilen kişi merkezde, ikinci kağıtta yağmur altında çizilen kişi solda ise zor koşullarda karamsar, geçmişteki öfke ve travmaların etkisinde davranan biri haline geliyorsunuz demektir.
 • Şemsiye:
 1. Şemsiye YOKSA , zor koşullarla başa çıkmak için hiçbir koruyucu mekanizmanız ve kaynağınız olmadığını gösterir.
 2. Kişiyi neredeyse tamamen kaplayan BÜYÜK bir şemsiye varsa; çok savunmacı olduğunuz anlamına gelir, her zaman korunmaya ihtiyacı olan ve izolasyonu tercih eden bir kişiliği gösterir.
 3. Şemsiyenin sapı resimde belirgin çizilmiş ve sıkıca tutulmuşsa; her zaman desteğe ihtiyacınız olduğunu ve hep bir plana gereksinim duyduğunuzu ifade eder.
 4. Şemsiye, hoş olmayan dış etkilere karşı psişik korumanın sembolik bir görüntüsüdür. Kişinin anne ve baba ile ilişkilerini de yansıtır.
 • İnsan figürü:
 1. Önden görünüm; zor durumlarla yüzleşme yeteneğinizi gösterir.
 2. Profil görünümü; belirsiz durumlardan kaçınma arzunuzu ifade eder.
 3. Arkadan görünüm; fark edilmeden gitme ihtiyacınızı simgeler. Örneğin; sadece insan çizdiğiniz ilk resimde önden, yağmur altındaki yüz görünümünde kişi profilden çizilmişse; bu zor koşullarda mücadeleden vazgeçtiğiniz ve kaçındığınızı gösterir.
 • Çizimin boyutu:
 1. Küçük çizim; alçakgönüllülük, güvensizlik, aşağılık hissi, düşük öz saygı ifadesidir.
 2. Büyük çizim; tanınma ihtiyacı ve gösterişe yatkınlıktır.
 3. İnsan figürü kağıda oranla orta büyüklükte ise benlik algısının gerçekçi ve dengede olduğunu görürüz. Kişi kendi özelliklerinin farkındadır.
 • Resmi nasıl çizdiniz : En yaygın yöntem kişinin kafasından başlayıp yağmur damlalarıyla bitirmesidir. Ancak…
 1. Ayaklarla başladıysanız , problemlerinizi çözmek için yanlış yolu seçme eğiliminde olduğunuzu gösterir.
 2. Şemsiyeyle başladıysanız , aşırı savunuculuğun bir işareti olabilir.
 • Kişi çiziminizde hareket ediyor mu?
 1. Kişi hareketsiz kalıyorsa, kendinizi çevrenizdeki dünyadan korumak istediğinizi ve uyum konusunda bazı problemleriniz olduğunu gösterir.
 2. Kişi yürüyorsa, bu, hayatınızla nereye gittiğinizi bildiğiniz anlamına gelir.
 • Renkler
 • Renkler, insanın belli bir duygusunu, ruh halini ve tavrını sembolize edebilir. Ayrıca bir dizi farklı tepkiyi veya çatışma alanını da yansıtabilirler.
 • İyi adapte olmuş ve duygusal açıdan yoksun çocuk tipik olarak iki ila beş renk kullanır. Yedi veya sekiz renk yüksek değişkenliği gösterir. Aynı rengi kullanmak, olası bir duygusal uyarılma korkusunu gösterirebilir.

Her çizim benzersiz olduğundan ve yorumlar her kişiye göre farklılık göstereceğinden , test genellikle bir profesyonel tarafından uygulanır ve yorumlanır .