Temel Harf Bölümleri – Modül 2

Önceki modülde Grafik Mekan Sembolizmi’ni ele almıştık. Şimdi Temel Harf Bölümleri’ ne değineceğiz .İlk modülde kağıdın yazılı mekanını genel olarak analiz etmiştik.Özetle ilk bakışta olumlu veya olumsuz bir yazı ortamı olup olmadığına bakıp, kağıdı 5 ana bölüme ayırdık. Yazılı ve boş kısımlarını “sembolizme” göre değerlendirdik.

Her harf, kelime ve metin bir önceki modülde ele aldığımız gibi 5 bölüme ayrılır. Bu bölümlerin her birine sayfa bütününde olduğu gibi psikolojik bir anlam verilir.

  1. Üst bölge.
  2. Orta (merkez) bölge.
  3. Alt bölge
  4. Başlangıç ​​bölgesi.
  5. Bitiş bölgesi.

Yazının içinde, harf ve satır aralarındaki boş alanlar yazılı metin kadar önemlidir, çünkü “söylenmeyenleri” iletirler. Tüm yazma alanları yani yazılı ve boş alanlar dengede olduğunda, hiçbiri diğerlerinin üzerinde göze çarpmadığında yazarın duygularının, ruh halinin istikrarlı olduğu söylenebilir .

  • Üst bölge harflerin en yüksek noktasıdır, b, d, h, k, l, t, f ve büyük harflerin üst alanlarını içerir. Akıl, zihin, hayal gücü, inançlar, maneviyat, idealizm ve kişinin düşünsel gücünü sembolize eder. Freud bu bölgeyi, psişik aparatlar teorisinde “SUPEREGO” olarak adlandırır.
  • Merkez bölge; küçük harflerin alt ve üst uzantılarını içermeyen orta bölümleridir. (a, e, m, n o) vb.  Duygu ve şefkat bölgesidirMerkez  “ben” (Freud tarafından geliştirilen psişik aparat teorisi). Bu alan, gerçeklik ilkesini ve şu anı temsil eder. Kişinin kendisiyle ilgili olarak “ne hissettiğine” tekabül eder. Kişi bu alanı büyüterek yazdığında, başkaları için merkez olmaya çalıştığı ile yorumlanır. 
  • Konunun devamı canlı derslerde anlatılmaktadır.

Grofolojik Terimler:

Vuruş : Kalemin yazı yazma sırasında kağıda her dokunuşudur.

Ovaller : Yazının  ortasında bulunan a, g, o, q, d harflerinin “gözleri” olarak tanımlanırlar.

Döngü: Alt ve üst uzantıların diğer harf ile birleşirken oluşturduğu gözlerdir.

Aksesuar: Harf standart çizgilerinin dışında kişinin kendi eklediği “süs”lerdir.

Düz:  Yollarından sapmayan, bükülmeyen çizgilerdir.

Kavisli: Oval şekiller ağırlıklı olduğunda.

Açılı: Kesişen düz çizgilerden ağırlıklı olduğunda.

Modül: “Normal”şeklinde değerlendirdiğimiz ölçüm veya referans noktasıdır . (İlerleyen derslerde bu değerlere değineceğiz)

Grafolojinin Temel Kavramları

Grafolojik analiz Grafik Unsurlar ile gerçekleştirilir Bunlar Düzenboyutşekil, baskı, hız, eğim, yön ve sürekliliktir.

ÜCRETSİZ ONLİNE GRAFOLOJİ dersimizde Modül 3’e geçerken sırayla yukarıda belirtilen kavramlara değineceğiz. İlk kavram “Düzen” metin içindeki çizgilerin uyumluluğu ile ilgilidir.

Mutlu Yazılar…