Olay 1944’te geçer. Ben o zaman bir günlük gazetede ayda yetmiş liraya çalışırdım. Sabah saat dokuzdan, onikiye kadar iktisat ve eğitim muhabirliği yapardım, öğleden sonra da adliye muhabirliği… Ayrıca hergün bir anket yada röportaj yazmaya da mecburdum. Akşam oldu mu, gazetenin günlük hikayesini, sonra hergün bir fıkra yazardım. Gece, radyoları dinler, Ankara haberlerini telefonla alır, patron bir yabancı dergiden çevrilecek ...

İmza analizi başlıklı yazılarımız bir seri makale olarak planlanmıştır. Bu makalelerin amacı mevcut imzanın tahlili ve yeniden tasarlanması konusunda kaynak oluşturmaktır. Her şeyden önce şunu bilmeliyiz ki insanın konuşmasında, yazmasında, çizgilerinde, resimlerinde ve imzasında kendi kişiliğinin damgası ve izleri mevcuttur. Burada el ve kaslar sadece bir yazı aracı, asıl faaliyeti gerçekleştiren ise beyindir. İmza kim olduğunuza, kendinizi nasıl gördüğünüze ve ...

1. Ayrı ayrı hazırlanmış 7 kart sıra ile 5 sn gösterilir, kapatılarak çocuğun aynısını yapması istenir. 2. Boş bir kağıda daha önce şekiller çizilerek çocuğa verilir ve çocuğun şekillerin aynısını bakarak yanlarına yapması istenir. DEĞERLENDİRME Adı soyadı : Doğum Tarihi : Takvim Yaşı : Başarı Düzeyi : ...

Çocuk resimlerinin kodunu nasıl çözeceğinizi öğrenin ve çocuğunuzun iç dünyasını daha iyi tanıyın. Çocuk çizimleri size onların korkularını, sevinçlerini, hayallerini, umutlarını hatta kabuslarını anlatabilir, ancak aynı zamanda size onların içindeki değerli varoluşu gösterirler. Çocuklar için çizim süreci, genellikle rahatladıkları doğal bir aktiviteyi temsil eder . Duyguları ifade etmek için resim çizerler çünkü farklı duyguları kelimelerle nasıl ifade edeceklerini henüz bilmiyorlardır. Dünya ...

Uzmanlar rüyalarımızın, çizimlerimizin , yazımız ve beden dilimizin hayatımızın kara kutusu olan bilinçaltımızı anlamak için izlenmesi gerektiğine inanırlar. Özellikle yansıtmalı kişilik testleri, kişinin çizim aracılığıyla belirli durumlara nasıl tepki verdiğini analiz eder. Yağmur altında yürüyen insan testi, yağmurda bir insanın çizilmesi ve onun bir hikayesi olmasından ibarettir. Temel amaç, olumsuz koşullar altında resmin yansıttığı semboller aracılığıyla kişiliğiniz hakkında bilgi edinmektir. İnsanın ego ...

Çocukların çizimleri, onların gelişimlerinin gözlenmesi ve değerlendirilmesi açısından çok önemli bir araçtır. Bu çizimlerin içinde 4-6 yaş arasında en çok sevilen ve sık çizilen insan figürüdür. İlk aşamada yüzler önden çizilir ve ifadesizdir. Sadece baş ya da baştan çıkan bacaklar ve eller gözlemlenir. Çocuğun yaşı ilerledikçe insan figürü çizimi gelişim göstermektedir. Goodenough – Harris “Bir İnsan Çiz Testi” (1973)  zeka ...

El yazısı, yazmak, sadece imza atmak ya da bir alışveriş listesi karalamak kadar basit ve sıradan bir aktivite gibi görünebilir. Aslında yazmak beyninizin bilişsel, motor ve duygu alanları arasında, beyin sapı ve omurilik boyunca ellerinize kadar uzanan, fiziksel ve zihinsel süreçlerin karmaşık bir işbirliği sonucudur. Öyleyse beyni değiştiren kaza ve hastalıkların el yazımıza önemli ipuçları bırakmasına şaşmamalı. Önce 97 yaşındaki ...

Böylesi bir teknoloji çağında yazı yazmayı öğrenmenin hazırlık aşaması olan çizgi çalışmalarının yüksek öncelikli ve önemli olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Yanılıyorsunuz… Çocuklar için son derece önemli. İlkokul 1. sınıfta hani şu kısa süreli yapıp sabırsızca harf oluşumuna geçtiğimiz çizgi çalışmalarından bahsediyorum. Bazen veliler bazen de öğretmen acelecidir. Çocukların hem kalemi satır hizasında tutmaya çalıştığı, hem harfleri yan yana senkronize ve aynı ...

El yazısı okul çağı çocukları için önemli bir faaliyettir. Okul zamanının neredeyse %40 ını yazı yazarak geçirirler. Hem fikirlerini iyi ifade etmeleri hem anlam bütünlüğünü korumaları hem de yazının okunaklı olması beklenir. Bazı çocuklar yazı yazma süreçlerinin farklı aşamalarında havlu atarlar ve artık yazıları okunmaz hale gelir. Peki bu bize çocuğun gelişimi hakkında neler anlatır? Hangi sistem aksıyor ve bizim ...

Biliyor muydunuz? İnsanların yüzde 40’ında sol kulak, yüzde 30’unda sol göz, yüzde 20’sinde sol ayak, yüzde 10’unda ise sol el ağır basıyor. Peki sol elini kullananlar neden bu kadar azınlıkta? Yoksa bizden sakladıkları özel bir yetenekleri mi var? Biz öğretmenler geçmiş yıllarda çocuklarda solaklığın giderilmesi gereken bir hata olduğunu düşünürdük. Bugün de solaklığa dair olumsuz anlam yüklemesi hala devam etmektedir. ...