El Yazısı Hasarlı Beyni Nasıl Ortaya Çıkarır?

El yazısı, yazmak, sadece imza atmak ya da bir alışveriş listesi karalamak kadar basit ve sıradan bir aktivite gibi görünebilir. Aslında yazmak beyninizin bilişsel, motor ve duygu alanları arasında, beyin sapı ve omurilik boyunca ellerinize kadar uzanan, fiziksel ve zihinsel süreçlerin karmaşık bir işbirliği sonucudur.

Öyleyse beyni değiştiren kaza ve hastalıkların el yazımıza önemli ipuçları bırakmasına şaşmamalı.

Önce 97 yaşındaki bir kadının sağlıklı yazı örneği ile başlayalım. İyi kontrol, denge ve açılar içeriyor. Bazı harf sonlarında bir miktar gerginlik olsa da hepimizin o yaşta arzu edeceği bir ideali temsil ediyor.

el yazısı

“El yazısı,” diyor Rus Nörolog Luria, “izole edilmiş motor hareketler zinciri olarak başlar, ancak pratik ve tekrarlanan egzersizlerle kökten değişir ve artık her harfin görsel formunu veya motor dürtülerini ezberlemeyi gerektirmeyen bir ” kinetik melodiye” dönüşür.”  Aslında, harflerin nasıl oluştuğunu, yazının nasıl göründüğünü ve kalemi sayfa boyunca hareket ettirmenin nasıl hissettirdiğini resmetmeyi içeren çok katmanlı, dinamik, kinestetik bir hafızadır.

Yazarken, “iç konuşma” denen şey de çok önemli bir rol oynar. Bunu ciddi bir öğrenme ve konuşma engeli olan disleksisi ve büyük olasılıkla işitsel sorunu olan 20 yaşındaki bir devlet üniversitesi öğrencisi tarafından yazılan aşağıdaki notta görebilirsiniz. 45 dakikalık bir sınavı kısmen tamamlaması iki saate kadar sürebilir ve konuşurken kelime sonlarını yutabilir.

art_v4n4seifer_5

1950’lerde, Alfred Kanfer adında bir Avusturyalı, el yazısı ile kanserin başlangıcı arasında bir bağlantı olduğunu varsaydı. 1971’de New York City’deki Strang Clinic’te röportaj veren Kanfer, kanserin en hassas bağlantı noktasında ince motor kontrol aparatını etkileyeceğini öne sürdü – aşağı doğru kasılan kasların değiştiği bağlantı bölgesinde küçük bir duraklama ve yukarı doğru serbest bırakma hareketine dikkat çekti. Kanfer, yazıları mikroskop ve kamera kullanarak, slaytlar oluşturup ardından yazma vuruşlarını bir kol kalınlığına kadar büyütmüştür. Bu şekilde, onları geniş bir ekranda görüntülemiş ve farklı kanser türlerine atfettiği farklı türdeki dakikalık spazmları kataloglayabilmiştir.

Beyin hastalıkları ve travmalar beynin farklı bölümlerini etkiler ve bu nedenle çizgilerin de farklı bölümlerini etkilenir. Genel olarak; harfler, yazım hataları, doğal olmayan kesintiler, serebral kortekste ve iki yarım küre arasındaki iletişimde ipuçlarıdır.

Titreme, harflerde kırılmalar, istemsiz hareketler, kırık formlar ve gerileyen veya çocuksu stiller, üst beyin merkezlerindeki ciddi sorunları gösteriyor olabilir.

art_v4n4seifer_7

Beyinden Bir Kurşun

Beyinden alınan hasarın el yazısını nasıl etkilediğinin dramatik bir örneği yukarıdaki örnekte görülebilir. Cumhurbaşkanlığı basın sekreteri James Brady’nin iki imza örneği var. En üstteki imza, 1981’de Başkan Ronald Reagan’a yönelik bir suikast girişimi sırasında maruz kaldığı kurşun yarasından kısa bir süre sonra atılmıştır. İkincisi, yaklaşık 15 yıl sonra Lorne Adrain’in Bildiğim En Önemli Şey adlı kitabı için atılan imzadır.

Alttaki resim, merminin alnını parçalayan, ardından sol ön lobun ucunu ve sağ ön lobu yırtarak korpus kallozumun bir kısmını keserek ve Brady’nin sağ kulağını teğet geçen izlediği yolu göstermektedir. Sol tarafında felç oldu ve hareketleri tuhaf ve sarsıntılı hale geldi. Brady, motor kortekste doğrudan bir yaralanma yaşamamasına rağmen, başlangıçta prefrontal loblar tarafından kontrol edildiği için motor fonksiyonları ciddi şekilde devre dışı kalmıştı.

Not: Brady’nin yazısına yansıyan durum, başlatılan bir motor refleks çizgiyi kapatamaması ya da tamamlayamamasıdır. Bu, özellikle “m” ve “B” harflerinin önceki örneğinde görülmektedir. Beyne yazmayı durdurması için sinyal veren engelleyici geri bildirimin kesintiye uğraması durumudur.

KOMA’NIN SONUÇLARI

Aşağıdaki örnek, trafik kazası sonucu 21 gün komada kalan 40’lı yaşlarında bir kadın tarafından yazılmıştır. Hem kasık kemikleri hem de sol omzu kırılmış bir şekilde hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra sağ temporal lobda ödem (şişlik) içeren önemli bir beyin hasarı olduğu tespit edilmiştir.

Kazadan iki yıl önce, sağlığı mükemmel durumdayken yazdığı bir kartpostal (Üstte).

Alttaki örnek, kazasından beş ay sonra yazabildiği ilk mektuplardan biri. O zamanlar hala zihinsel olarak kafası karışıktı, tepkileri basitti ve duygusal olarak tükenmişti. Yazı yavaş, kararsız ama kasıtlı. Basınçtaki değişiklikleri, taban çizgisinin dışına çıkan kelimelerin yükselişini (örneğin, 5. ve 6. satır) ve harflerin boyut farkları (örneğin 3. satır) görebiliyoruz.

El Yazısında Sembolik Bozulmalar

Bazen bir hastalık, yazma sırasında harflerde sembolik şekiller yaratabilir. Bir şizofreni hastasının el yazısındaki parçalanma, boyut bozuklukları ve tuhaf ayrıntılar (aşağıda) duygusal patlamaları, gerginliği ve garip fikirleriyle psikolojik olarak ve kortikal / subkortikal / serebellar’daki rahatsızlıklar ile nörofizyolojik olarak ilişkilendirilebilir.

Diğer tuhaflıklar alttaki el yazısı örneklerinde görülebilir. Sol alttaki, beyin tümörü çıkarıldıktan 10 yıl sonra yeniden başlayan 75 yaşındaki bir şaire ait. Sağ alt örnek, 65 yaşındaki bir mühendis tarafından yazılmıştır. İmzanın “J” harfindeki istemsiz zikzak vuruş onun nörolojik problemini yansıtıyor.

art_v4n4seifer_13

Progresif Beyin Tümörü

Aşağıdaki el yazısı örnekleri 70’li yaşların başında AJ adlı bir adama aittir. Sağ paryetal lobunun önünde bir beyin tümörü mevcuttur. Baş dönmeleri ve nöbetler görülmektedir. Haziran örneği ile sadece bir gün önce yazılmış örnek arasında bile büyük farklılıklar görebilirsiniz. “Andrew” adındaki “d” ile “r” ile bağlantı kurma becerisinin eksikliğine dikkat edin. Bu tür bir aritmi, beynin iki yarı küresi arasındaki iletişimde ya nöbetlerden ya da paryetal lobdaki tümörden kaynaklanan bir kesintiye işaret eder.

art_v4n4seifer_12

Parkinsonda titremeye küçülme eşlik eder (mikrografi: yazı boyutunda 1mm ye kadar düşüş.) Kalp hastalıkları ve yüksek tansiyonda ise yazının istemsiz sola kaydığı görülür. kadın hastalıklarında bir sayfa. yazıya bütün olarak bakıldığında dikey baca benzeri boşluklar gözlenir.

El yazısı, dilin tüm karmaşıklıklarını karmaşık psikomotor aktivite ile birleştirdiği için en gelişmiş insan yeteneklerinden biridir. Düşüncelerimize ve duygularımıza fiziksel bir biçim verir ve dahil olan beynin birçok parçası nedeniyle, oluşan beyin travmasının neden olduğu hasarı benzersiz şekillerde yansıtır. MRI gibi teşhis araçlarıyla birlikte kullanıldığında, bilimsel el yazısı çalışması hem hekime hem de sinir bilimciye yardımcı olabilir. Bir hastanın el yazısına dikkat etmek, bir hekime hastanın beyninin hangi bölümlerinin belirli bir hastalıktan etkilendiğine ve ardından iyileşme sürecinin doğası ve kapsamına dair ipuçları verebilir. Bilimsel grafolojinin tekniklerine ve bilgisine başvuran araştırmacılar, zihin / beyin etkileşimlerini anlamak için özel ve belki de benzersiz bir araca sahiptir. Mutlu ve sağlıklı yazılar…

Marc J. Seifer, Ph.D. (The Telltale Hand) yazısından alıntılar yapılmış ve yorumlar eklenmiştir.