Yazı Analizi – Yazının Eğimi

Yazının eğimi insanlara ve durumlara ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu veya temas ettiğimizi gösterir. İnsanları tecrübe ederek tanımak ve tahlil etmek zaman alır. Çoğu zaman çok baskın, açık ve özgüvenli görünen kişiler, aslında utangaç ve güvensiz insanlar olabilirler. Bu bir öğrenciyse zamanında yöntem geliştirme, bir öğretmense kendini tanıma ve öz kontrol geliştirmesi için projektif bir teknik olan yazı analizi eğitimde kritik bir yere yerleşir. İş grafolojisi, eğitim grafolojisi, suç grafolojisi ve çocuk grafolojisi aynı temel üzerine kurulu farklı parametrelere odaklı alanlardır. Örneğin imza analizi kriminal polis laboratuvarlarında sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarının tespiti için kullanılan yöntemlerden biridir.

Yazı analizi yapılırken sekiz temel kavram incelenir. Düzenboyutşekilbaskıhızeğim, yön ve süreklilik. Bu yazı, farklı alan grafoloji göstergelerine ayrı ayrı değinmeden yazının eğimi ve analizi hakkında genel bilgiler içeren bir kaynak niteliğindedir.

Yazma eylemi, beynimizin entelektüel (sol) alan ve duygusal (sağ) alan ile ilgili süreçlerinin birleştirildiği bir motor beceridir. Yazı eğimi vücudumuzun duruşunun “bir başkasının” gelişi ile aldığı şekli gösterir. Eğer güvendiğimiz ve kendimizi rahat hissettiğimiz biri ise, vücudumuz bilinçsizce onu selamlamak için öne doğru eğilir. Aksine, kişi bizim için bilinmiyorsa, duruşumuz dikey, uzak kalır. O kişiyi sevmezsek vücudumuz uzaklaşmak isteyerek geriye çekilecektir.

Bilinçaltının örtük anılar kısmında “yaklaşma- uzaklaşma” refleksi ile ya da çocuklukta hatırlanmayan anılarla öğrenilen kısımda bir şekilde insanlara yakın ya da uzak durmayı seçeriz. Bu kararı bilinçli zihnimizde verdiğimize inanırız. Fakat bizim dışımızda otomatik olarak bizi hayatta tutmak için çalışan bir alt sistem mevcuttur.İste bu sistem ve bilinçaltı kararlarımız yine bir refleks hareket olan yazımıza birebir yansır.

woman 837156 1920 | Eğitim Her Yerde

Harflerin Eğiminin Psikolojik Yorumu

 • Ego’nun gücünü, öz denetim derecesini, özgüven veya öz saygıyı, kişinin psikolojik istikrarını yansıtır.
 • İçe dönüklük-dışa dönüklük derecesini, farklı ortamlara uyum yeteneğini ve başkalarıyla paylaşımda bulunmaya duyulan ihtiyacı gösterir.
 • Eğitim grafolojisinde öğrenci tanıma ve mesleğe yönlendirme amaçlı, ayrıca öz saygı ve duygu kontrolü kazandırmak için eğim analizi yapılabilir.
 • İş grafolojisi için eğim ise sezgi ve mantığı beraber kullanabilmeyi ifade eder.Sabit kararlar veya çok yönlülük (yazının karışık eğimli olması) gösterir. Maliyet kontrolü verilecek kişi için eğim düzenliliğine mutlaka bakılmalıdır.

Harflerin Eğimi nasıl ölçülür?

pencil 5425958 1920 | Eğitim Her Yerde
 1. Eğimi ölçmek için önce harflerin tamamının veya çoğunun bulunduğu yazının taban çizgisini belirlemeliyiz.
 2. Harfleri dikey eğimlerini izleyen çizgiler çizilir. Bazı harfler dikey doğrusal özelliklere sahip olduğu için daha kolaydır ( b, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, p, q, t, u ) . Küçük ve yuvarlak harflerin ölçülmemesi önerilir.
 3. Bir açı ölçer kullanarak , çizdiğimiz eksenler ve taban çizgisi (1) arasında oluşan eğim açısı ölçülür .
 4. Metnin üç kısma bölünmesi ve parçaların her birinden 10 harfin ölçülmesi önerilir .
 5. İmzanın eğimi ölçülür.
 • ORTALAMA Eğim bütün ölçümlerin ortalama değeridir.
 • Maksimum ve Minimum Eğim , yapılan tüm ölçümler arasında en yüksek ve en düşük eğim değerleridir.
 • Maksimum Eğim Farkı maksimum ve minimum eğim arasındaki farktır.
img 0269 | Eğitim Her Yerde

Yazma Eğim Derecesine Göre Sınıflandırma

Eğim Derecesine göre , farklı yazı türlerini şu şekilde sınıflandıracağız:

 1. Sağa çok eğimli (135 ° ‘den fazla).
 2. Sağa orta eğimli (120-135 °).
 3. Sağa az eğimli (90-120 °).
 4. Dikey (90°).
 5. Sola az eğimli – ters çevrilmiş. (90-60 °).
 6. Sola orta eğimli (60-45 °).
 7. Sola çok eğimli (45 ° ‘den az).
img 0282 1 | Eğitim Her Yerde

1. Sağa Çok Eğimli

Sağa çok eğimli yazı, 135 ° ‘den daha büyük bir ortalama eğime sahiptir. Bu kişiler bağımlılık geliştirme, dikkat çekme eğilimi, belirgin dışa dönüklük gösterirler. Bilinçaltında baskın olan sevilme ihtiyacı ilişkilerinde büyük acı yaşamalarına, düşüncesizlik ve saldırganlığa dönüşebilir. Durumları veya insanları abartılı değerlendirir ve dramatize ederler.

2. Sağa Orta Eğimli

Özellikleri çok eğimli yazı ile benzerdir. Bu yazıda farklı olarak daha az endişe ve acı söz konusudur. Alt duyguda yalnızlıktan kaçma eğilimi baskındır. Temas etme isteği duyarlar. Mantık yerine sezgisel düşünce ile karar alırlar.

3. Sağa Az Eğimli Yazı

Bu yazı duygu ve mantık arasındaki uyumu ortaya koymaktadır. Üst uzantılardaki İyi zeka seviyesi ile birlikte, yansıma ve sentez kapasitesini gösterir. Dışa dönüklük, iyi sosyal uyum, iyi düzeyde entegrasyon gösterir ve kuralları kabul eder, kolayca etkilenmezler. İdeal verme-alma dengeleri ve iletişim yeteneklerinden dolayı halkla ilişkiler pozisyonlarına uygundurlar. Özel ilişkilerde mantık ve duygularını dengeleyebilirler.

4. Dikey Eğim

Üst ve alt uzantıların çizginin yatay çizgisiyle dik bir açı (90º) oluşturması durumunda doğrusal veya dikey yazma olarak adlandırılır. Sağa veya sola 5º’lik bir eğim kabul edilir.Karaktere öz kontrol, nesnellik muhakeme yeteneği, istikrarlı tutum, karakterin sabitliği, olgunluk, duyguların kontrolü, düşüncenin açıklığı ve lider özellikleri hakimdir.

Kavisli harfler eşlik ettiğinde , duygular üzerinde akıl ve düşünce hakimiyeti yansıtır.

Açı hakim : Kayıtsızlık, ciddiyetsizliktir.

5. Sola Az Eğimli Yazı

Eğim 90 ila 60 ° arasında değişir. Yazıyı sola eğmek içe dönmeyi, kaçmanız gereken bir duruma karşı bir savunma mekanizması olarak yorumlanır. Çevrenin baskısından rahatsız olma. yanlız kalma eğilimi, karar vermede zorluklar ve sınırlı inisiyatif, düşük özgüven, sosyal ilişki ve bağ kurma zorluğu, güvensizlik, dezavantaj, samimiyet eksikliği söz konusudur.

6. Sola Orta Eğimli

Bu yazının ortalama eğimi 60 ila 45º arasında değişmektedir. Bu yazı ilerlemez, bugünü bile yaşayamaz tamamen geçmiş odaklıdır. Savunma ve baskı tutumunu yansıtır. Sevgi ve temas ihtiyacını bastırır.
Yüksek konsantrasyon kapasitesi, dikkat, ihtiyat öne çıkan özellikler arasındadır. Anne figüründen bağımsızlaşamadığı için bağımlı ilişkiler kurar. Sosyal uyumsuz.

7. Sola Çok Eğimli

Eğim 45 ° ve daha fazladır. yazıyı geriye doğru yaslanmış gibi görünür. Önceki iki eğimde belirtilen özellikler maksimuma çıkar. Kişisel çatışmalar belirgin içe dönüklük, adaptasyon eksikliği, izolasyon, depresyon, benmerkezcilik, güvensizlik, yalanlar, ikiyüzlülük karakterin olumsuz ve baskın özellikleridir.

Eğim Değişimlerine Göre

 1. Sabit
 2. Katı
 3. Aşamalı
 4. Regresif
 5. Değişken (Bu yazı tiplerine değişken olduğu için örnek verilmemiştir.)

1. Sabit

Yazının şekli ve eğimi, yazı boyunca benzer bir şekilde korunur. Duygusal istikrar, tutarlı kararlar ve enerjinin dengeli kullanımı görülür.

2. Katı

Bu durumda, eğim değişmeden kalır. Sabit, katı, esnek olmayan köşeli bir görüntü verir. Değişikliklere uyum sağlamada güçlük çeken belirli bir yapıyı yansıtır. Düzen ve titizliğin baskın olduğu karakterdir.

3. Aşamalı

Yazı ilerledikçe harfler gittikçe sağa eğilir. Kontrol altında tutmaya çalıştığınız yüksek derecede hassasiyeti ifade eder, duygular ancak zorlayıcı koşullar altında taşar.

4. Regresif

Metin ilerledikçe harflerin eğimi gittikçe sola, tersine döner. Bir görev çok fazla enerji harcanarak yerine getirilir. Duygusal seviyede iletişim ve bağ kurma istekleri vardır fakat engelleri onları geri çeker.

5. Değişken

Harflerin eğiminde dikey, sağa eğimli ve ters çevrilmiş salınımlar arasında değişiklikler vardır. Başkalarının ihtiyaçlarına uyum sağlama özelliği yansıtır. Diğer kişinin ruh haline uyumlanma ihtiyacından dolayı değişen ruh halleri gösterir. İstikrarsızlık, kurallara uymada zorluklar, rutin görevlere uyum sağlamada sorunlar yaşanır. Şüpheci ve genellikle huzursuzdur.

 • Yazı içinde değişen karışık eğim: Birkaç farklı insan tarafından yazılmış gibi görünen yazıdır. Bu yazı, ruh halindeki ani değişikliklere işaret eder ve aynı kişiye karşı bile hissedilen duygu değişimlerini gösterir.  Farklı ortamlara uyum yeteneği ve çevrenin enerjisini yakalayıp uyumlanma ihtiyacı ön plandadır.
 • Kelimelerde eğim farkı : Eğimdeki değişikliğin belirli bir kelimede mi yoksa metin boyunca birkaç kelimede mi olduğuna dikkat edilmelidir. Sadece belirli bir kelimede eğim farkı tespit edildiğinde bu kelimenin özellikle o kişi için bir uyarıcı niteliğinde olduğu ve özel bir anlamı olması ihtimali düşünülmelidir. Bu kelimenin duygusal yükü, eğimdeki değişikliği tetikler. Bu eğim bilerek veridiyse not, imza ve önemli detay için bu değerlendirme yapılmaz.
 • Harf eğiminde ani değişimler : Bu durumda metnin yazarı duygu dengesini korumaya çalışır fakat başarılı olmaz. Öz kontrol sağlayamaz ve duygusallık gösterir.