İmza Analizi


İmza analizi başlıklı yazılarımız bir seri makale olarak planlanmıştır. Bu makalelerin amacı mevcut imzanın tahlili ve yeniden tasarlanması konusunda kaynak oluşturmaktır.

Her şeyden önce şunu bilmeliyiz ki insanın konuşmasında, yazmasında, çizgilerinde, resimlerinde ve imzasında kendi kişiliğinin damgası ve izleri mevcuttur. Burada el ve kaslar sadece bir yazı aracı, asıl faaliyeti gerçekleştiren ise beyindir.

İmza kim olduğunuza, kendinizi nasıl gördüğünüze ve başkalarının sizi nasıl görmesini istediğinize dair mesajlar içeren bir “logo” gibidir. Kişiliğimizin evrimi ve olgunluğu nedeniyle imzamızın zamanla değişmesi ve hayatımız boyunca aynı imzanın bize eşlik etmemesi normaldir. Fakat imzanız onu ilk atmaya başladığınız zamandan pek farklı değilse kendinize sormalısınız,

“İnsanlarda bıraktığım ilk izlenimin, nasıl olmasını isterdim?”

Bu soruyu cebimize koyalım ve bakalım mevcut imzamız ne anlatıyor.

İmza Analizi Nasıl Yapılmalı?

Bir imzaya baktığımızda bizi ilk etkileyen şey onun bütünsel yapısıdır. Ona bakmalı ve detayları ayırt etmeden fotoğraf gibi değerlendirmeliyiz. Bu ilk yaklaşımda, basit şekiller, uyumlu boyutlar , onu oluşturan eğriler, açılar ve çizgiler arasında bir denge ile açık, okunaklı bir imza görmeliyiz ve eşlik eden metinle uyumuna bakmalıyız.

Şimdi ayrıntılara girelim.

imza analizi
 1. İmzanın boyutu
 2. İmza ve metin arasındaki ilişki.
 3. Okunabilirlik.
 4. İmzada baskın biçim.
 5. İmzanın yeri.

1. İmzada Boyut

Harflerin yüksekliğine bakılarak incelenir. Daha sonra metnin harf boyutları ile karşılaştırılır. İmzanın yüksekliği benlik saygısını, öz saygıyı ve kendinizle ilgili kavramını yansıtır.

 • Metinden daha büyük imza: Kendini diğerlerinden üstün gören, daha büyük kapasiteye sahip, daha büyük deneyime sahip olduğunu düşünen, kibirli davranan insanlar olarak tanımlanır.
 • Metinle aynı boyutta imza: Kişinin benlik kavramı, gerçekte olduğu kişiyle eşleşiyordur. Öz benlik ve sosyal benlik arasında uyum ve denge vardır. Dış dünyaya göre aşağılık veya üstünlük hissi yoktur.
 • Metinden daha küçük imza : Güven eksikliği, utangaçlık, aşırı tevazu gösterir. Sosyal ve iş ilişkilerinde sağlıklı bağlanma ve iletişim zorluğu yaşayan kişiliktir.
 • Tamamı büyük harflerle atılan imza: Diğerlerine olabilen en iyi imajı sunmaya çalışan, üstünlük hissine karşı tatminsiz özünde güvensiz ve zayıf taraflarını örtmeye çalışan kişiliktir.
 • Yükseltilmiş imza: Ovaller geniş değil daha çok uzun görünür. Yaratıcı ruh, yükselmiş benlik kavramı, aristokrat kişiliği gösterir.

2. İmza ve metin arasındaki benzerlik

İmza ve metin arasındaki grafik benzerlik ne kadar fazlaysa, öznenin istediği veya ihtiyaç duyduğu şey ile eylem sırasındaki ilerleme yolları arasındaki istikrar o kadar büyük olur. Olgun, evrimleşmiş ve sağlıklı bir kişinin, metni ve imzası benzer olmalıdır. Kendini gerçekten “olduğu” gibi gösteren bir kişi “güvenilir” olarak kabul edilebilir. İmza, öznenin şimdiye kadar inşa etmeyi başardığı kimlik ve iç refah duygusuyla ilişkilendirilir.

İmza ve metin arasında bir benzerlik olmadığında bu, öznenin “istediği seviyeye erişmiş” hissetmediğini veya mevcut yaşamının beklentilerinden ve hayallerinden farklı olduğunu işaret eder.

İmza ve metin örtüştüğünde istikrarlı ve göründüğü gibi güvenilir bir karakter sunarken, imza ve metin arasında benzerlik azaldıkça kişinin iç çatışmaları, kimlik eksikliği ve örtülü niyetleri çoğalacaktır.

3. Okunaklı imza nedir?

 • Ad ve soyad kolayca tanındığında bir imza okunaklı kabul edilir. Anlaşılan imza, net hedeflere sahip dengeli bir kişiliği, görev ve sorumluluk duygusunu yansıtır. Kişinin niyeti açıktır ve bunu belli eder.
 • İmza, okunması zor olduğunda yarı okunaklı kabul edilir, ancak satırları harflerle tespit etmek ve ilişkilendirmek mümkündür. Bu tür bir imza sabırsızlık, kaygı ile gösterir.
 • Okunaksız imzalar, herhangi bir harfi tanımlamanın imkansız olduğu imzalardır . İmza yalnızca resmi belgelerde okunaksız olduğunda, yetkiyi kabul etmede bazı zorluklar ortaya çıkabilir. Öte yandan, imza her zaman okunaksız ise, kaçma eğilimini (yüzleşmekten kaçınma), kendini tanımlama eksikliğini gösterir.

4. İmzada baskın biçim

Biçim, kişinin kendi tarzını, kültürünü ve eğitimini kısaca öznenin varoluş biçimini ifade eder. Açısal şekillerin baskın olduğu ve kavisli şekillerin baskın olduğu imzalar vardır.

Açıların baskın olduğu imzalar, belirli bir miktar saldırganlığa sahiptirler, keskin, sağlam ve değişikliğe ve sıkıntılara dirençlidirler. Özellikle güven ortamlarında uzlaşmaz ve hoşgörüsüz hale gelebilirler.

Açı, her zaman olumsuz yönlerle ilişkilendirilmemelidir, çünkü belirli görevleri veya etkinlikleri gerçekleştirmek için belirli bir doz saldırganlık, mücadele ve çaba gerekir.(1)

Eğrilerin baskın olduğu imzalarda kişiler daha “yumuşak”, daha sosyal, dışa dönük, şefkatli, şehvetli, tembellik eğilimindedir. Eğri, uyumlu bir bağlamda olması koşuluyla esnekliği, samimiyeti, nezaketi ve adaptasyon kolaylığını gösterir.(2)

Kemerlerin hakim olduğu imzalar, “m”, “n”, “h” harfleri, çevreye karşı savunma hareketlerini ortaya koyar. Kemerlerle imzalayanlar sosyal normlara, geleneklere bağlı, zarif ve seçkin olmak ister, suni olana yönelip doğallıktan uzaklaşırlar.(3)

Çelenkler: Çelenk (u şekli ) ile imzalayan insanlar dışa dönük, doğal, nazik ve anlayış iletişim kurabilen kişilerdir.(4)

Filiform İmzalar: Çizgiler, gergin sökülmüş bir ipliği andırır, diplomatik becerilere sahip, her durumdan çıkış yolunu bulan ve kaçma eğilimi olan kişilerin karakteristik özelliklerini işaret eder(5)

imza analizi
imzada Baskın Biçim

5. İmzanın Yeri

İmzanın metne göre konumu , öznenin bağımlılık veya özerklik derecesini, idealleri ile arasındaki ilişkiyi ve nasıl görünmek istediğini gösterir.

 • Metinden uzak imza : İçe dönüklük, gurur, utangaçlık, sosyal temastan uzaklaşma, sosyal veya profesyonel alanla iletişimden kaçınma anlamı taşır.(1)
 • Metni işgal eden imza : Düşüncesiz, hırslı, kaba, aşırı güvenli, başkalarının mahremiyetine saygı duymayan dürtüsel ve dışa dönük kişiliktir.(2)
 • Metne yakın imza : Dışa dönük ve girişken, uyum sağlaması kolay. Değişikliklere kolay uyum sağlayan kişilik.(3)
 • Metnin solundaki imza : İçe kapanıklık, güvensizlik, kararsızlık ve sosyal korku gösterir.
 • Metnin sağındaki İmza : Çevre ile iyi bütünleşme, iyimserlik, inisiyatif, geleceğe güven ve tutku ifadesidir.(4)
 • Metnin ortasındaki imza: Kendini kontrol eden, dikkatli diplomatik kişilik. İçe dönüklük ve dışa dönüklük arasında denge. Hayatında “pasif bir izleyicisi” olabilir ya da “ilgi odağı” olduğu ortamlar oluşturabilir.(5)
Bu görselin boş bir alt özelliği var; dosya ismi: 7c21c310-9692-4206-b319-2ba0ed5923e9.jpg
imzanın Yeri

İmza, “İdeal Benlik” ile ilgili en bilinçsiz yönleri temsil ederken, metin kişinin gerçekte olduğu karakteri ifade eder.  Metin ve imza birbirine ne kadar benziyorsa olmak istediğimiz kişiye o kadar yakınız demektir. İmza, kişisel tarihin bir sentezidir.