Çocuk Resimleri Analizi – “Bir İnsan Çiz” Testi

Çocukların çizimleri, onların gelişimlerinin gözlenmesi ve değerlendirilmesi açısından çok önemli bir araçtır. Bu çizimlerin içinde 4-6 yaş arasında en çok sevilen ve sık çizilen insan figürüdür. İlk aşamada yüzler önden çizilir ve ifadesizdir. Sadece baş ya da baştan çıkan bacaklar ve eller gözlemlenir. Çocuğun yaşı ilerledikçe insan figürü çizimi gelişim göstermektedir.

Goodenough – Harris “Bir İnsan Çiz Testi” (1973)  zeka testi olarak geliştirilmiştir. İlk verileri dört bin çocuğa uygulanan 51 standart değerlendirme elemanı belirlenmiştir. 51 eleman üzerinden her el, parmak, ayak vs. çizimi 1 puandır. Temel yaş 3 olarak kabul edilir. Çocuğun aldığı her puan 3 yaşın üzerine 3 ay olarak eklenir.

Bu testin amacı; zihinsel gelişimi ölçmektir. Zihinsel gelişimden kasıt “kavram geliştirme” sürecidir. Bu çocuğun çevreyi ve objeleri algılama, sınıflama, ve genelleme sürecinin tümüdür.

UYGULAMA

3-15 yaş arası çocuklara uygulanabilir.

“Bir insan resmi çizmeni istiyorum” denilerek kağıt kalem ve uygun ortam sağlanır.

Yönlendirme ve hatırlatma yapılmaz. Destekleyici bir destek verilir.

PUANLAMA

1.       Baş var mı ?
2.       Bacaklar var mı ?
3.       Kollar var mı ?
4.       a.Gövde var mı ?
          b. Gövde boyu eninden uzun mu ?
5.       a. Omuzlar belirtilmiş mi ?
          b. Kollar ve bacaklar her ikisi de belirtilmiş mi ?
          c. Bacaklar gövdeye iliştirilmiş mi ?
          d. Kollar gövdeye doğru noktadan iliştirilmiş mi ?
6.       a. Boyun var mı ?
          b. Boyun iki çizgi ile birleştirilmiş mi ?
7.       a. Gözler var mı ?
          b. Burun var mı ?
          c. Ağız var mı ?
          d. Ağız ve burun her ikisi de iki boyutlu gösterilmiş mi ?
          e. İki dudak gösterilmiş mi ?
          f. Burun delikleri var mı ?
8.       a. Saçları var mı ?
          b.Saçlar başın çevresinden daha fazla yerinde var mı ?
          c. Saçların gösterilme şekli karalamadan daha iyi mi ?
9.       a. Giyim var mı ?
          b. Giyimin iki parçası (alt-üst) net mi ?
          c. Kollar ve pantolon gösterildiğinde şeffaflık yok mu ?
          d.4-5 giyim eşyası gösterilmiş mi ?
          e. Giyimin bütün takımı yapılmış mı ?

10.     a.Parmaklar gösterilmiş mi ?
          b. Parmaklar doğru sayıda gösterilmiş mi ?
          c. Parmaklar doğru sayıda, boyu genişliğinden fazla, içine aldığı açı 180 dereceyi         aşmamış mı ?
          d. Parmaklar ve kol uzunluğu orana uygun mu ?
11.     a. Kol eklemi gösterilmiş, dirsek omuz veya her ikisi de var mı ?
          b. Ayak ve eklemleri gösterilmiş, kalça veya her ikisi de var mı ?
12.     a. Topuk gösterilmiş mi ?
          b. Kollar orantılı mı ?
          c. Bacaklar orantılı mı?
          d. Ayaklar orantılı mı ?
          e. Kollar ve bacaklar her ikisi de iki boyutlu gösterilmiş mi ?
13.     a. Hareket koordinasyonu ve tüm hatlar uyumlu mu?
          b. Hatlar kuvvetli çizgilerle çizilmiş, eklemler yerinde mi ?
          c. Baş hatları belirgin ve kaba bir daireden daha düzgün mü ? (gövde de bir elips yada bir daire olmamalı)
          d. Gövdenin ana hatları oldukça kuvvetli belirtilmiş mi ?
          e. Bacak ve ayakların ana hatları yerinde mi ?
          f. Ana hatlar doğru, ortada yüz simetrik, burun ağzın üstünde ve ortada mı ?
14.     a. Kulak var mı ?
          b. Kulak yerinde ve orantılı mı ?
15.     a Kaş ve kirpikler gösterilmiş mi ?
          b. Kaş ve kirpikler orantılı mı ?
          c. Göz bebeği var mı ?
          d. Profil resimlerde gözler bakış yönüne yöneltilmiş mi ?
16.     a. Çene ve alın gösterilmiş mi ?
          b. Çeneni çıkıntısı gösterilmiş mi ?
17.     a.  Bir tane tam doğru profil çizmiş mi?       

          b. Birden fazla doğru profil çizebilmiş mi ?

PUAN TABLOSU 

( 50 puana kadar 13 yaş ve üstü)

MUTLU RESİMLER…