Grafolojide Temel Kavramlar: Boyut – Modül 4

Bir önceki dersimizde kağıdın düzeninden bahsetmiştik. Düzen kavramı içinde kağıtla ilgili hangi soruların yanıtlanması gerektiği ve düzenin kişinin hayatıyla ilgili ne anlattığı ile ilgili bilgiler verdik. Bu bölümde yazının boyutu hakkında konuşacağız. Nesnel bir parametredir. Çünkü yazının hem yüksekliği hem de genişliği ölçebilir . Bize çok fazla bilgi sağlayan bir değişkendir. Harflerin boyutu aşağıdaki gibi birçok nedenden dolayı değişebilir:

Benlik Kavramı “öz”

Psikolojik açıdan bakıldığında, yazma boyutu benlik kavramı yani “öz” ün özelliklerini yansıtır. Başka bir deyişle, kişinin kendisine ne kadar değer verdiği, öz saygısı, özgüveni gibi özellikler ölçülür. 

İnsan kaynaklarının işe alım ve terfi süreçlerinde , çalışma yeteneği, konsantrasyonun derecesi, sentez veya analiz yeteneği, komut alma veya liderlik yönetim becerilerinin bir yardımcı göstergesi olarak kullanılabilir. Ayrıca boyut, içe dönük veya dışa dönük olma eğilimini de yansıtır.

Yazıyı sadece boyut yönüyle analiz etmediğimizi hatırlatmak isteriz. mutlaka tüm parametreler birlikte değerlendirilmelidir.

Harfleri nasıl ölçeriz?

 1.  İncelenecek örnek veya metin üç kısma ayrılır. İlk kısım, ikinci yarı ve son kısımdan belirlenen örnekler ölçülür. (giriş, gelişme, sonuç bölümleri) Tüm ölçümlerin ortalaması alınır. Sonuçta yükseklik, ortalama gövde genişliği , alt ve üst uzantı boyları gibi sonuçlar elde edilir.
 2. Başka bir yol, bir üst satır ve bir alt satır çizmektir Her iki satır arasındaki mesafeyi ölçerek, bu yazının orta alanının boyutuna “yaklaşık” bir değer elde edersiniz. Bu o kadar kesin bir ölçüm olmaz, ama hızlı ve rahattır.
 3. Ovallerin boyutu : Ovaller nelerdir? Ovaller, yazının ortasında bulunan a, g, o, q, d, e harflerinin “gözleri” dir. Milimetre cinsinden ölçülür. 
 4. Üst uzantıların boyutu : Merkezi ekseni izleyen harfin eğimine göre ovallerle aynı ölçülür. Yazıda b, d, f, h, j, l, ve t harflerinin üst kısımlarıdır.
 5. Alt uzantıların boyutu : Orta alandan f, g, j, p, q, y harflerinde aşağıya doğru giden harflerin alt kısımlarıdır. 
 6. Büyük Harflerin Boyutu : Uçtan uca tam olarak ölçülür.

Ölçümlerin sonucunda boyut 5 kategoriye ayrılır;

 • Normal veya orta harf : 2,5 ila 3,5 mm.
 • Küçük baskı : 1,5 ila 2,5 mm’den az.
 • Çok küçük : 1,5 -1 mm’den az.
 • Büyük baskı : 3,5 ila 4,5 mm.
 • Çok büyük : 4,5 mm’den fazla.

Boyutların Psikolojik Yorumu

 • Çok büyük boyutlu yazı : Aşırı değerli olduğunu hisseden kişiye işaret eder. Bu bazen, aşağılık komplekslerini telafi etmeye çalışan kişiye de yorumlanabilir. Burada diğer parametreler önemlidir. Ünlülerin veya prestij sahibi kişilerin, narsist ya da çocuksu karakterin yazısıdır.
 •  Büyük boyutlu yazma : Büyük iletişim kapasitesi ve cömertliği işaret eder. Başkalarıyla bağlantı kurmak isteyen dışa dönük insanlardır. İyimser, önce yapan ve sonra düşünen karakterlerdir.
 • Orta boy yazı : Onlar duygusal dengesi olan, kendilerini oldukları gibi gören güçlü ve zayıf yanları bilen insanlardır. Kendiliğindenlik, içe kapanıklık ve dışadönüklük dengesi ile sosyallik, çevreye iyi adaptasyon gösterirler. Bir şeyleri analiz edip ve sonra uygularlar.
 •  Küçük boyutlu yazı : İşte dikkatli, sessiz, düşünceli ve titiz insanlar. Basit ve uysal. Küçük müstakil ve tutumlu insanlardır. İçe dönük, geri çekilmiş ve bazen monotondurlar.
 • Konunun devamı canlı derslerde anlatılmaktadır.