Grafolojide Temel Kavramlar: Şekil – Modül 5

Yazının şekli tamamen görsel bir konudur. Boyut konusu gibi ölçülebilir somut veriler içermez. Bu yönüyle zor ve yoruma açık bir parametredir diğer grafik yönlerle birlikte yorumlanmalıdır.  

Çocukken, bize okuldaki harflerin biçimi öğretilir ve zamanla bu öğrenilen çizgiler değişir, kişiselleşir .Yazının şekli bize kişinin özgünlüğünü yansıtır. Bir deli ya da dahiyi, utangaçlığı, dışa dönüklüğü, öfke krizlerini, narsistliği, kibri, özgüven eksikliğini, dengeyi, şefkati, iş odaklılığı, sosyalleşme düzeyini ve birçok karakter özelliğini bulduğumuz yer yazının şeklidir.

Doğru bir yorum elde etmek için her bir grafiksel yön incelenmelidir. Aralarındaki ilişki doğru sonuçlar almak için önemlidir.

ŞEKİL yönünü incelemek için iki alt yönü ele alacağız:

  1. Harflerin genel tasarımı olan hareket.
  2. Harflerin birleştirilme şekli olan bağlama.

MODÜL : Yazının şekli basit, basitleştirilmiş, yuvarlak, tipografik olmalı, harmonik çizgilerle açısal olabilir.

Hareket

  • Açılı: Sivri hareketlerin baskın olduğu bir yazıdır. İyi entelektüel seviye, pratik, sağlam bir düşünce biçimi, enerji ve karar verme konusunda inatçılık, ve duygular üzerinde kontrol hakimdir. Ön yargılı, kontrolcü, baskıcı agresif bir şekilde tepki verebilir. Bağımsızdır, yönetme eğilimi, bazı adaptasyon zorlukları ile, esneklik veya uyum eksikliğine yol açabilir.
  • Yuvarlak: Harfler kavisli veya ovaldir. Ne kadar yuvarlaklık, o kadar sezgisel kapasite anlamına gelir. Dışa dönüklük, zarafet, tatlılık, yumuşaklık ve estetik duyguyu gösterir. Düşünmek için zamana ihtiyacı vardır ve bazen karar vermekte çok zorlanır. Kendiliğinden, iyi sosyal uyum fakat az komuta yeteneği ve odaklanma sorunları gözlenir. Kolayca “dokunur” ve uyum sağlar.
  • Basit: Basittir, çünkü sadece temel özelliklere sahiptir, süslemelerden yoksundur. Gözlem, akıl yürütme ve mantıksal düşünme kapasitesi, mütevazı, doğal ve basit bir kişiliği ifade eder. 
  • Karmaşık: Öğrenilen okul modeline ait olmayan ek özelliklere sahiptir. Ek çizgiler, döngüler, süsler vs. Bu insanlarda hayal gücü akıl üzerinde baskındır. Kendini göstermeye ihtiyaç duyan yaratıcılar, sanatçılar. Komuta arzusu olup kuralları kabul etmekte güçlük çekenler. İlgi görmek ve tanınmak isteyenlerin yazısında görülür.
  • Kaligrafi : Bu yazı, okul modeli üzerinde değişiklik yapılmayan modeldir. Yavaş düşünme, sınırlı yaratıcılık, değişiklikten korkan pasif, kontrollü kişi “bilineni” tutmayı tercih ediyor. Bağlantı kurmakta güçlük çeker, ancak bunu yaptığında, kendi kimliğini kaybeten diğerleriyle “simbiyotik” ilişkiler yaratabilir.
  • Konunun devamı canlı derslerde anlatılmaktadır.

Mutlu Yazılar…