Grafolojide Temel Kavramlar: Baskı – Modül 6

“Baskı” kavramı ile kağıdı kalemle buluşturduğumuzda uyguladığımız kuvveti ifade ederiz. Psikolojik açıdan, grafiklerin baskısı kişinin psişik enerjisini temsil eder. Yazarken kalemi kağıda ne kadar bastırdığımızın farkında değilizdir ve elimizin kasları, irademize bağlı olmayan bir şekilde hareket eder. Hem düşük hem de aşırı baskı, fiziksel veya psikolojik bozukluğun bir göstergesi olabilir.

BASKI MODÜLÜ : Baskıda çok fazla gerginlik veya rahat salınım olmamalıdır. Baskı uygularken çizgiler bükülmeden, titremeden, sarsılmadan sağlam ve açık olmalıdır.

Gerginlik

  • Gergin : Güvenli ve düz hareketler (açılı yazı ), iyi tanımlanmış, temiz vuruşlar görülür. Konular üzerinde akıl ve mantıksal düşünme baskındır. İçe dönüklük, konsantre olma yeteneği öne çıkar. Güvenlik, istikrar, her şeyi kontrol etme eğilimi vardır. Komuta yeteneği olan etkili insanlarda görülür. Gerilim arttıkça, direnç ve fiziksel dinamizm artar. Olumsuz tarafta şiddet eğilimi ve ani öfke patlamaları olabilir.
  • Gevşek : Hareketler çarpık ve kavislidir. Büyük hayal gücü ve çocukça özelliklere sahip kişilik olarak yorumlanır. Büyük yazı ile birleşirse kararsız, güvensiz, bağımlı insanları gösterir.

Derinlik

  • Derin: Baskı çok derindir. Kağıdın arkasında kabartılar oluşur. “p” “b” gibi bazı harflerin ucunda bıçak görüntüsü vardır. İyi entelektüel seviye, mantıksal düşünme, iyi sağlık, net karar ve çözüm anlamına gelir. Azim, dürtüsellik, içe dönüklük baskın özelliklerdir, Özgürlük ihtiyacı olan kişilerdir.
  • Yüzeysel: Kalem kağıdın üzerinde silik bir iz bırakır, sayfanın arkasında kabartı hissedilmez. Bu yazı türü, daha yüzeysel, gizli, kararsız ve güvensiz bir kişiyi sembolize eder. Güvensiz ve dışa bağımlıdır, diğeri tarafından kabul edilmesi gerekir.
  • Konunun devamı canlı derslerde anlatılmaktadır.

Mutlu Yazılar…