Grafolojide Temel Kavramlar: Hız – Modül 7

Grafoloji için bir yazının hızı kişinin hayatı nasıl yaşadığı ile ilgilidir. Örneğin hızlı yazıyorsa, hızla yaşıyor ve bazen uzun ve sık aralar vermek zorunda kalıyor demektir.
Yazı hızımız, bilişsel süreçlerimizin nasıl işlediğini anlamak için kullanılan hareketlerden biridir. Her birey belirli bir grafik hızda yazar. Bir metnin bir miktar hızla başlaması ve sonuna kadar nispeten sabit kalması beklenir. Bunu bilişsel düzeye çevirirsek, hız bilginin işlenme hızını ve öngörülemeyen olayları veya durumları çözmenin yolunu ifade eder. Yazma hızı düzenli olarak korunduğunda veya yürütüldüğünde, kararlılığı gösterir.

Grafik Hızı: Dakikada yazılan harf sayısını ifade eder.

Hız giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde ayrı ayrı değerlendirilir. Hızı analiz ederken, kişinin üç bölgeden hangisinde yavaşlayan, hangisinde hızlanan bir grafik yürüttüğü tespit edilir. Yazıdaki süreklilik, satır yönü ve gerilim hız ile beraber değerlendirilir. Sinir sisteminin ritmik bir işleyişi vardır ve bu yazı hızına aynı şekilde yansır. Üst bölgedeki hız entellektüel alandaki, orta bölgedeki hız duygusal alandaki, sayfanın alt bölümündeki hız ise fiziksel ve bilinçaltı alandaki faliyetleri işaret eder.

Yeni Deneyimlere Uyum Sağlayabilme

Yazmadaki hız , psikolojik açıdan insanların yeni durumlarına adaptasyonunu gösterir . Bir kişinin profesyonel iş performansını tespit etmemizi sağlayacaktır.
Sosyal uyum derecesi, spontan ve esnek, katı olmayan yazı ile birlikte hızın değerlendirilmesi ile ölçülür.
İçe kapanıklık ve dışa dönüklük derecesi, ilişki kurma yeteneği, öz kontrolün varlığı, dürtülerin kontrolü, insanların kişilerarası ilişkilerdeki tutumları, uzlaşmaz tutumları, dürtüsel, saldırgan ve şiddete kadar çeşitli tiplerde olabilir. 

Hızlı Yazı

Hızlı yazı, eğrisel hareketler bağlı veya birleştirilen harfler, t’nin bir sonraki harfe ilerleyen çubuğu, bazen eksik harfler, küçük orta bölge harfleri, basitleştirilmiş süssüz bir yazı ile karakterizedir.
Grafik bağlamda uyumunu koruyan canlı bir yazıdır, saat yönünde eğimli ilerleyici, yükselen üst uzantılar içerir.

  • Konunun devamı canlı derslerde anlatılmaktadır.

Yazının önceki hızı bilinip sonradan yavaşladığından emin olunmalıdır. Yazının hızı tek başına bir tespit için yeterli değildir. Diğer parametreler ve sürekli alınan yazı örnekleri ile birleştirilmelidir.