Grafolojide Temel Kavramlar: Eğim – Modül 8

Bir önceki modülde yazının hızından bahsetmiştik. Şimdi yazının “eğimi” bize kişiyle ilgili hangi bilgileri verir ona bakalım.

Yazının eğimi insanlara ve durumlara ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu veya temas ettiğimizi gösterir. Çoğu zaman çok baskın, açık ve özgüvenli görünen kişiler, aslında utangaç, güvensiz insanlar olabilirler. Onları tecrübe ederek tanımak ve tahlil etmek zaman alır.

Yazma eylemi, beynimizin entelektüel (sol) alan ve duygusal (sağ) alan ile ilgili süreçlerinin birleştirildiği bir motor beceridir.Yazı eğimi vücudumuzun duruşunun “bir başkasının” gelişi ile aldığı şekli gösterir. Eğer güvendiğimiz ve kendimizi rahat hissettiğimiz biri ise, vücudumuz bilinçsizce onu selamlamak için öne doğru eğilir. Aksine, kişi bizim için bilinmiyorsa, duruşumuz dikey, uzak kalır. O kişiyi sevmezsek vücudumuz uzaklaşmak isteyerek geriye çekilecektir.

Bilinçaltının örtük anılar kısmında “yaklaşma- uzaklaşma” refleksi ile ya da çocuklukta hatırlanmayan anılarla öğrenilen kısımda bir şekilde insanlara yakın ya da uzak durmayı seçeriz. Bu kararı bilinçli zihnimizde verdiğimize inanırız. Fakat bizim dışımızda otomatik olarak bizi hayatta tutmak için çalışan bir alt sistem mevcuttur.İste bu sistem ve bilinçaltı kararlarımız yine bir refleks hareket olan yazımıza birebir yansır.

Harflerin Eğiminin Psikolojik Yorumu

 • Ego’nun gücünü, öz denetim derecesini, özgüven veya öz saygıyı, kişinin psikolojik istikrarını yansıtır.
 • İçe dönüklük-dışa dönüklük derecesini, farklı ortamlara uyum yeteneğini ve başkalarıyla paylaşımda bulunmaya duyulan ihtiyacı gösterir.
 • Eğitim grafolojisinde öğrenci tanıma ve mesleğe yönlendirme amaçlı, ayrıca öz saygı ve duygu kontrolü kazandırmak için eğim analizi yapılabilir.
 • İş grafolojisi için eğim ise sezgi ve mantığı beraber kullanabilmeyi ifade eder.Sabit kararlar veya çok yönlülük (yazının karışık eğimli olması) gösterir. Maliyet kontrolü verilecek kişi için eğim düzenliliğine mutlaka bakılmalıdır.

Harflerin Eğimi nasıl ölçülür?

 1. Eğimi ölçmek için önce harflerin tamamının veya çoğunun bulunduğu yazının taban çizgisini belirlemeliyiz.
 2. Harfleri dikey eğimlerini izleyen çizgiler çizilir. Bazı harfler dikey doğrusal özelliklere sahip olduğu için daha kolaydır ( b, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, p, q, t, u ) . Küçük ve yuvarlak harflerin ölçülmemesi önerilir.
 3. Bir açı ölçer kullanarak , çizdiğimiz eksenler ve taban çizgisi (1) arasında oluşan eğim açısı ölçülür .
 4. Metnin üç kısma bölünmesi ve parçaların her birinden 10 harfin ölçülmesi önerilir .
 5. İmzanın eğimi ölçülür.
 • ORTALAMA Eğim bütün ölçümlerin ortalama değeridir.
 • Maksimum ve Minimum Eğim , yapılan tüm ölçümler arasında en yüksek ve en düşük eğim değerleridir.
 • Maksimum Eğim Farkı maksimum ve minimum eğim arasındaki farktır.

Yazma Eğim Derecesine Göre Sınıflandırma

Eğim Derecesine göre , farklı yazı türlerini şu şekilde sınıflandıracağız:

 1. Sağa çok eğimli (135 ° ‘den fazla).
 2. Sağa orta eğimli (120-135 °).
 3. Sağa az eğimli (90-120 °).
 4. Dikey (90°).
 5. Sola az eğimli – ters çevrilmiş. (90-60 °).
 6. Sola orta eğimli (60-45 °).
 7. Sola çok eğimli (45 ° ‘den az).

Konunun devamı canlı derslerde verilmektedir.