Grafolojide Temel Kavramlar: Süreklilik – Modül 9

Grafolojide Süreklilik Nedir?

Süreklilik , harflerin her kelimede birbirine bağlanma halidir. Ritmik bir düzeni ifade eder, müzik gibi… Ritmik, yazı için engellenmemiş olmayı ifade eder. Çizgilerin doğal ve akışta kolaylıkla yapılıyor olmasıdır.

Psikolojik açıdan, kişinin başkalarıyla bağ kurabilmesini sembolize eder . Sürekliliğe göre yazılar şu şekilde sınıflandırılır:

  • Bağlantılı Yazma : Bir kelimenin harflerinin tümü birbirine bağlıdır, bir araya getirilir. Yalnızca çubuk ve noktaları tamamlamak için el kaldırılır. Zihinsel hız (Diğer parametreler uyumlu ise), kararlılık, mantıksal çıkarım, özümseme, kavramların ve şemaların oturmuş olması anlamına gelir. Duygusal denge, dışa dönüklük, sosyallik, İletişim kurma ihtiyacı, diğer kişilerden onaylanma ihtiyacı haline gelebilir. Olumsuz yönleriyle inatçı, rutin bir kişilik olabilir, ilişki bağlarını abartabilir. Kaligrafik yazı ile gelenekçi, önyargılı olabilir. Sonraki harflere iliştirilen büyük harfler bu yorumu pekiştirmektedir.
  •  Ayrı Yazma : Aynı kelimenin harfleri ayrılmıştır, süreklilik yoktur, birleşme veya bağ yoktur. Yazıdaki boşluklar, “düşünmeyi bıraktığı” anlamına gelir, bütünü görmek yerine durumları analiz eder. Daha fazla içe dönüklük, kararsız kişilik geliştirir. Duygusal bir istikrar yakalayamaz. Olumsuz anlamda, pratiklik ve mantık eksikliğidir. Biraz ben merkezcilik ve diğer harflerle değerlendirildiğinde narsizim gözlenebilir. Monoton ve düzenli işler zihinsel zayıflığa sebep olabilir.
  • Gruplandırılmış Yazma : Gruplandırılmış yazmada, kelimeler iki, üç veya daha fazla harfin birleştiği harflerden oluşur.Bazı harfler birbirine bağlı bazıları boşluktadır. Bu durumda, yazının diğer unsurlarına bakılır. Olumsuz parametrelerle birleşiyorsa dengesizlik, güvensizlik, ilişkilerde istikrarsızlığa yol açar. Olumlu parametreler eşliğinde bağımsızlık, dışa dönüklük ifade eder.
  • Konunun devamı canlı derslerde verilmektedir.