Resim Analizi- Bir Kaktüs Çiz Testi

İç dünyamızı keşfedip kendimizi tanıdığımızda… İşte perde o zaman açılır ve “sahne!”.

Bazı insanlar en derin duygu ve düşüncelerini kelimelerle ifade edebilirken, bazıları da sadece çizimler, hikayeler ya da sanat aracılığıyla dışa aktarabilirler. Tam burada yansıtıcı psikolojik testlerin altını kalınca çizebiliriz . Tematik Algı Testi, Roschach Testi, Cümle Tamamlama Testi ve Psikolojik Resim Testleri gibi testler içimizdekini dışarı çıkarmak için belli metaforlar kullanırlar. İçimizden dışımıza bir köprüdürler ve temelde felsefe ve amaçları aynıdır. Tek farkları yöntemdir yani köprünün yapımında farklı malzemeler kullanılmasıdır..

Kaktüs Resmi Çiz Testi, psikolojik resim testlerinden biridir. Çocukların (4 yaştan itibaren)
ve yetişkinlerin genel duygusal durumu, kişilik özellikleri ve içsel çatışmaları,
saldırganlık dürtülerinin yönü ve şiddeti hakkında bilgi almak amacıyla Marina
Aleksandrova Panfilova tarafından (2000) geliştirilmiştir.

Test sonucunda kişiyle ilgili hangi bilgileri elde ederiz?

Kişisel özelliklerDuyguİçsel Durum
Özgürlüğe düşkün olmaGeçmişte umutlu olmaGelecekle ilgili beklentileri olma
Otoriteye başkaldırmaGeleceğe yönelik umutlu olmaGelecekle ilgili kaygıları olma
Evcimen olmaiçsel çatışmalarAnı yaşama
Sorunlar karşısında savunmacı biri olmaHuzurBir yere ait olamama
Düşük/ yüksek özgüvenBir şeyleri bastırma eğilimi gösterme
Hırçınlık/saldırganlık
Dengeli olma
Sakinlik
Ketum biri olma
Sosyallik
Korumacı biri olma
Aileye düşkünlük
Eril/ Dişi özellik

UYGULAMA

Yönerge “Kağıda bir kaktüs resmi çizmeni istiyorum. Nasıl çizeceğin konusunda tamamen serbestsin” Bir resme veya objeye bakmadan süre sınırlaması olmadan resim çizilir. İstenirse renklendirilir.

Resim tamamlandıktan sonra aşağıdaki sorular yöneltilir.

  1. Çizdiğin kaktüs evde mi doğada mı yaşıyor?

Cevaba göre; saksıda ve odada evcil bir kaktüs çizimi evcimen olmaya, aileye düşkünlük ve güven ihtiyacına işarettir. Yabani bir kaktüs çizimi ise (çölde) bağımsızlığına düşkün olmaya ve yalnızlık ihtiyacına işaretttir.

2. Ona dokunmak mümkün müdür? Dokunursak iğneleri batar mı?

Cevaba göre; yumuşak dikenli olması dost canlısı olmaya, dokunulamıyor olması savunmacı ve saldırgan olmaya yorumlanır.

3. Ona birileri bakım yapıyor mu? O kendisine bakılmasından hoşlanır mı?

Cevaba göre; bakım gerekiyorsa ilgi ihtiyacı ve sevgi beklentisi, bakılmaktan hoşlanmıyorsa ilgiden ve dikkat çekmekten hoşlanmıyor olduğu sonucuna varılır.

4. Kaktüs yalnız mı yaşıyor, komşuları var mı? Varsa komşuları hangi bitkilerdir?

Cevaba göre; içe dönük ya da dışa dönüklük belirlenir. Sosyal ya da asosyal olmayı belirleyen bir sorudur.

5. Kaktüs büyüdüğü zaman nasıl değişir ( dikenleri – Dalları) Halmatov 2015

Cevaba göre değişmiyor denilmesi yetişkin hissetmekle, “dal vermesi” ise aile kurma ve çocuk sahibi olma arzusu ile ilgilidir.

GENEL DEĞERLENDİRME

Sayfadaki Yeri

Sayfanın alt tarafı bilinçaltını simgeler. İlkel benlik, dürtüsel davranışlar, düşük özgüven ve abartılı tepkileri işaret eder. Kaktüs sayfanın alt tarafına çizilmişse; savunmacı, içe kapanık ve tepkisel olduğunu söyleyebiliriz.

Sayfanın sağında olması geleceğe odaklı, solunda olması geçmişe takılı, sayfanın ortasında olması şimdiki zamana yönelen anlamına gelir.

Sayfanın üst tarafında olması benlik algısının ve öz saygının yükseldiği, övülmek ve görülmek isteyen insanları işaret eder. Hayal gücü gelişmiştir. Olumsuz yönde gerçeklerle bağlantı zayıftır.,

Resmin Boyutu

Sayfanın 1/3 kullanılmışsa düşük özgüven, 2/3 ü kullanılmışsa abartılı ego anlamına gelir. Büyük resimler ben-merkezciliğe, küçük resimler özgüven sorunlarına ve bağımlı ilişkilere işaret eder.

Çizgisel Özellikler

Sivri, düzensiz, kalın ve aşırı belirgin çizgiler dürtüsellikdir. (kontrolsüz çıkışlar)

Koyu renklerin çoğunlukla kullanılması, gölgeler, kesik kesik çizgiler kaygı işaretidir.

Silik ve zayıf çizgiler pasif ve depresif ruh halini gösterir.

Resim Özellikleri

Dikenlerin miktarı, uzunluğu ve sıklığı saldırganlığı simgeler. Dikenler yukarı doğruysa otoriteye isyan ya da anne-babaya yönelik bir öfke olabilir. Dikenler yana doğru ise yaşıtlarına, aşağı doğruysa küçüklere ve zayıflara yönelik saldırganlık anlamına gelebilir.

Kaktüs saksıda veya bir odanın içinde çizildiyse evcimen bir kişilik göstergesidir. Saksının büyüklüğü, ailenin önemine işaret eder. Güven duygusu ve korunma ihtiyacını gösterir. Çölde ya da yalnız (yabani) bir kaktüsse içedönüklük göstergesidir. Bağımsız, özgürlüğüne düşkün kişinin yalnızlık ihtiyacı baskındır.

Kaktüse yapılan süsleme ve eklemeler yumuşak geçişler ve renkler, kadınsılığı ve farklı olma ve ilgi odağı olma arzusunu gösterir.

Dalların miktarı ve zikzak (çarpı) çizimi ketum ve dikkatli olmayı gösterir.

Neşeli kaktüs çizimleri, canlı renkler ve eklenen figürler (güneş, çiçek vs) iyimserlik olarak yorumlanır.

Örnek kaktüs analizlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Mutlu resimler..

https://pelineren.wordpress.com/2021/11/05/kaktus-testi-ornek-analizleri/