Yazı Analizi Danışmanlığı Süreci

Yazmayı nasıl öğrendiğinize bakılmaksızın yazma benzersiz, kişisel ve bireyseldir. Bir parmak izi gibi…

Yazı analizi harflerin şekli, hareketleri, ritmi ve sayfaya yerleştirilme biçimleri ile kişisel dürtüleri belirler. Kişiliği, iş yetkinliklerini entelektüel kapasiteyi, sosyal ve psikolojik özellikleri aynı zamanda fiziksel ve ruhsal sağlık durumunu tespit eder. Bireyin yaşamı boyunca kişiliğinin evrimi ve geldiği son noktayı kişinin yazısından belirleyebilirsiniz. Sinir sistemi yaşadığınız her deneyimi kaydeder. Her bir deneyim ve yaşantı yazıya bir çizik atar.

Grafolojik Test neyi tespit eder?

Grafolojik analiz yoluyla tam bir profil çıkarmak mümkündür. 

  • Entelektüel Özellikler: Denge ve zihinsel hız, fikirlerin netliği, özümseme ve bütünleştirme kapasitesi, sezgi, tümdengelim ve mantık kapasitesi, yansıtma, hayal gücü, yaratıcılık, nesnellik derecesi ve kararlılık. 
  • İş ve çalışma yetenekleri: Sabitlik, hafıza, konsantrasyon, komuta kapasitesi, inisiyatif, karar verme gücü, örgütsel kapasite.
  • Duygusal Özellikler: Akıl veya duygu baskınlığı, Güvenlik derecesi – güvensizlik, istikrar – duygusal istikrarsızlık, iyimserlik veya karamsarlık eğilimleri, benlik saygısı, benlik kavramı, irade, ruh halleri. Cinsellik: Cinsel enerjiyi ve psişik enerjiyi kanalize etme yolu.
  • Sosyal Özellikler : Başkalarıyla bağ kurma becerisi, içe dönüklük – dışa dönüklük, girişkenlik derecesi, kurduğu bağlarda istikrar ve sadakat, çevreye uyum, bağımsız birey olabilme ve saldırganlık eğilimi.

Analiz için hazırlık

  • Çizgisiz ve beyaz A4 kağıtlar edinin.
  • Mavi tükenmez kalem bulundurun ve bitmediğine emin olun. (Bitmeye yakın bir kalemin baskıları yanlış ölçülebilir)
  • 3 sayfa dinlediğiniz bir tv programında söylenenleri yazmaya çalışın. (orta veya yavaş hızda olmalı)
  • Kağıdı istediğiniz gibi kullanın yazı içeriğinde şiir, şarkı sözü veya bakılarak yazılan bir metin olmamalı. Sadece dinleyerek yazmalısınız.
  • 3 sayfa bittiğinde her zaman kullandığınız imzanızı atın.
  • işte bu kadar! Artık analiz için hazırsınız.

Yazıyı bize ulaştırmak için TIKLAYIN.