Grafoterapi (Graphotherapy)

Grafoterapi nedir?

Grafoterapi sürekli tekrar eden olumsuz alışkanlık döngülerini ve bize engel teşkil eden kişilik özelliklerini değiştirmek için el yazımızdaki o özelliğe ait çizgileri geliştirme egzersizleri sunan bir yöntemdir.  

Neden grafoterapi? 

Grafoterapi bize konsantrasyon becerisi ve daha yüksek bilişsel işlevler kazanmamız için beynin iki yarımküresi arasında daha iyi iletişimi teşvik ederek beyni etkileme fırsatı verir. 

Nasıl mı?

Alışkanlık döngülerimize (motor becerilere) ve bunları hangi sistemle kazandığımıza bakacağız. Beynin sol ve sağ hemisferlerini bağlayan sinir bağlantılarına (Corpus Callosum) ve nasıl geliştirileceğine değineceğiz.

El yazısı, beyin ve sinir sistemi tarafından yönlendirildiği gibi kasların kasılması ve gevşemesinden oluşan karmaşık bir ince motor beceridir. 

Bebeklikten başlayan motor becerilerin geliştirilme süreci, dengelenme, yürüme, kavrama, gibi kaba motor becerileri ile başlar. Ardından, el yazısı veya keman veya piyano çalma gibi becerileri (ekstremitelerde üretilen beceriler) içeren ince motor becerileri takip eder. İnce motor beceriler hassas kas kontrolünü içerir ve kaba motor becerilere hakim olduktan sonra yaklaşık 5-6 yaş civarında geliştirilir. El yazısında yer alan diğer duyusal ve ince motor becerileri arasında iyi el-göz koordinasyonu ve binoküler görme adı verilen gözlerin doğru odaklanması sayılabilir.. Bu, sol ve sağ hemisferler (beynin her iki yarım küresi) arasında uygun entegrasyonu gerektirir. 

El yazısı zorlukla gerçekleştiriliyorsa, düşünme, analiz etme, hesaplama, yaratıcılık ve çözüm odaklı düşünme gibi daha yüksek bilişsel işlevler için yazma eylemi egzersizlerle geliştirilmelidir. Öğretmeni dinlerken ve tahtaya yazılanları okurken not almak, bir toplantıda önemli detayları akışı kaçırmadan yazmak yazımı tamamen otomatik olmayan kişiler için çok zordur. Gerginleşirler, çünkü kendilerini hızlanmaya zorlarlar, bu durum yazarın kendisi için bile okunaksız bir el yazısı ve eksik notlara sebep olur.

Zihinsel performansın zirvesine ulaşmanın anahtarı, oldukça entegre bir beyindir. Bu, her iki hemisferin senkronize çalıştığı anlamına gelir. Bu da zihinsel performansın zirveye çıktığı verimli bir yaratıcılık ve yanal düşünme süresi ile sonuçlanır.

Bu zirve performans dönemlerini daha uzun aralıklarla korumak için, Corpus Collosum’ un (iki yarım küreyi birleştiren sinir demeti) geliştirilmesi gerekir. 

El Tercihi ; yazı yazmak, resim yapmak, çatal ve bıçak kullanmak gibi çeşitli el işlerini yapmak için sağ ya da sol elin tercih edilmesi olarak tarif edilir. Sağ elimizi sol beyin, sol elimizi ise sağ beyin hemisferi yönetmektedir. Bu yüzden solaklarda sağ beyin, sağlaklarda ise sol beyin daha baskındır. Baskın olan hemisferin yönetmiş olduğu el, diğer ele göre yukarıda saymış olduğumuz işlevleri yerine getirirken daha üstün beceri sağlayacaktır. Tercih edilen ele aynı zamanda dominant el de denilmektedir. İnsanların yaklaşık % 95’inde ellerin kontrolünü sağlayan motor alanlar sol hemisferde daha baskın olarak bulunmaktadır. Böylece insanların büyük çoğunluğu sağ elini kullanmaktadır. 

Duyu organları ile çevreden alınan uyaranları verimli bir şekilde işlemek için, hemisferler arası etkileşim nispeten hızlı gerçekleşmelidir. Motor beceri eksikliklerinde genellikle düşük ve verimsiz işleme hızları görülür. Sorunsuz bir şekilde yürütülen koordineli ritmik hareketler, iki yarım küre ile beynin tabanındaki beyincik arasındaki iyi entegrasyonun ve kesin zamanlamanın dışa vurumudur. Yazıda uyumsuz, katı ve duran hareketler, öğrenme güçlüklerinde kendini gösterebilen zayıf duyusal ve hemisferik entegrasyonu gösterir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi bozukluklar yavaş bilişsel zamanlamanın, işlem hızının ve koordinasyonsuz reaksiyon süresinin bir sonucudur. Disleksi, serebellumun sağ lobuyla dilin işlendiği sol yarıküre arasındaki işlem problemlerine bağlanmıştır.

Duyu entegrasyonu bozukluğu olan çocuklar gibi kötü el yazısına sahiptir. El yazısı ve el yazısı alıştırmalarında yer alan tekrarlayan eylemler, beyni öğrenmeye hazırlarken dürtü kontrolünü teşvik eder.

Son birkaç nesilde, el yazısı teknolojinin etkisiyle hemen hemen kayboldu. Müfredatta olan “Güzel Yazı” dersleri artık yok. Halbuki çocuklar yazı yazarak yani tekrarlayan ince motor egzersizler yaparak  dürtülerini kontrol etmek için gereken disiplini ve sabrı öğrenirler.

İki Yönlü Grapoterapi Egzersizleri

Birçok sporcu her iki elini de kullanmakta ustadır. Tenis yıldızı Raphael Nadal sol eliyle tenis oynuyor ve sağ eliyle yazıyor. Başka bir tenis yıldızı olan Maria Sharapova solak olmasına rağmen sağ elle tenis oynuyor. Disleksik çocuklara yüzmeyi öğretmek, yüzmenin çok yönlü doğası nedeniyle beyin hemisferlerini dengelemeye yardımcı olur. Bu nedenle, dengeli bir beyin, daha büyük korpus kallozum, gelişmiş konsantrasyon ve ince motor beceri yetenekleri adına, iki elinizi birkaç grapoterapi / beyin terapisi egzersiziyle birlikte kullanalım.

Artık bu egzersizleri yapmak için gerekli  nedenleri bildiğinize göre, şimdi nasıl kısmına geçelim.

Bu alıştırmalar, televizyon izlerken, telefonda konuşurken, öğretmeni dinlerken sınıfta veya birisini ya da bir şeyi beklerken otururken herhangi bir zamanda yapılabilir. Araştırmalar, birini dinlerken tekrarlayan karalamaların , işitsel hatırlamanın% 29 oranında artırdığını kanıtlamıştır. 

Alıştırmalar NASIL yapılır?

 • Baskın el bir sayfa 
 • Baskın olmayan el bir sayfa
 • Her iki el birlikte sayfanın sol tarafından sağ kenarına,
 • Her iki el birlikte sağdan sola sayfa boyunca,
 • Her iki el birlikte sayfanın ortasından kenarına kadar ayna biçiminde (sol el sola, sağ el sağa şeklinde).
 • Ritmik olarak (favori bir müzik parçasının ritmine yazın, çünkü güçlü ritimler bizi metabolik olarak etkiler);
 • Eşit boyutlu ve aralıklı olmalı
 • Sürekli (kalemi kaldırmadan).

Kendine uyarla, NE istiyorsun?

 • Daha büyük vuruşlar daha rahat zihin şemalarına yol açar;
 • Daha küçük vuruşlar daha iyi konsantrasyon ve odaklanmış zihin çerçeveleri sağlar;
 • Yuvarlak vuruşlar , yaratıcılık için düşünme kalıplarını yavaşlatır;
 • Açısal  ve uzun vuruşlar düşünme modellerini hızlandırır ve düşünürün daha eleştirel, analitik veya araştırmacı olmasına izin verir;
 • Birini / bir şeyi dinlerken daha basit egzersizler seçin. Zor egzersizleri odaklanarak yapın