Resim Analizi- Bir Ağaç Çiz Testi

Baum Testi olarakta bilinen “Bir Ağaç Çiz Testi” Karl (Charles) Koch isimli bir psikolog tarafından geliştirilmiştir. Amacı kişiliğimizin yanı sıra temeldeki duygusal oluşumları da dışarı yansıtmaktır. Bu özelliği ile projektif bir testtir, yani iç dünyamızda olup biteni kağıt üzerinde görünür ve anlamlı bir hale getirir. 

Ağaç testinin basit ve hızlı uygulanabilir olması onu çocuklar için de ideal bir ön analiz aracı haline getirmiştir.

UYGULAMA

Bu test 4-5 yaşlarından itibaren uygulanabilir. Çocuğun resim yapabilecek motor becerileri kazanmış olması yeterlidir.

 • Boş bir A4 kağıdı, renkli kalemler, silgi ve uygun ortam sağlanır.
 • Kökleri, gövdesi ve dallarıyla bir ağaç çizer misin? 
 • Zaman kısıtlaması ve yönlendirme yapılmamalıdır.
 • 4-6 yaş grubu isterse iki ayrı ağaç çizebilir. Değerlendirme için daha uygun olur.

DEĞERLENDİRME

Boyut

 1. Ağacın kağıtta ne kadar yer kapladığı aslında kişinin kendini ne kadar merkezde ve değerli hissediyor olmasıyla ilgilidir. Kağıdın büyük bölümünün boş kaldığı ağaç çizimlerinde kişinin başkalarına daha çok alan açtığını, kendini yaşam alanı olarak daralttığını ve daha az önemsediğini söyleyebiliriz.
 2. Ağacın kapladığı yer ile kalan boşluk aynı oranda ise burada dengeden bahsedebiliriz. Kişi kendine duyduğu sevgi, saygı ve anlayışı diğer kişilere de duyuyordur.
 3. Ağacın kapladığı alan oldukça büyükse ve neredeyse boşluk kalmamışsa, kişinin kendine narsist şekilde değer verdiğini, başkalarının duygu ve ihtiyaçlarını çok önemsemediğini söyleyebiliriz.

Kökler

 1. Bilinçaltındaki duygusal dengeyi ifade eder. Resimde kökler yoksa duygusal bir bozukluktan ve bir kişilik probleminden bahsedilebilir. İçe kapanma, duygu durum bozukluğu, panik atak gibi duygu dengesinin bozulmasıyla oluşabilecek problemler görmek mümkündür. 
 2. Kökler zayıf çizgiler şeklindeyse  öfkeyi kontrol edememe, orantısız tepkiler olarak karşımıza çıkabilir.
 3. Kök çizgilerinin birbiriyle çakıştığı durumda ise karışık duyguları yönetememe, sebepsiz huzursuzluk kafa karışıklığı ve karar vermekte zorlanma gibi karmaşık bir tablo çıkar ortaya.
 4. Kök çizgilerinin kalından inceye bir uzantı ile birbirine paralel ve az çakıştığı hali ise bize kişinin iç dünyasının dengede olduğunu anlatan görüntüdür.

Yönler

 1. Ağaç resminin sağda olması gelecek planları veya kaygıları üzerinde yoğunlaşan kişiyi ifade eder. Burada birey şu anda yaşamak yerine çoğunlukla bir sonraki aşamaya geçmekle ilgilenir. Sabırsız ve dikkatsiz olduğu söylenebilir.
 2. Kağıdın orantılı bir şekilde merkezine resmedilen ağaç şu anda yaşanan durumun içinde varolabilen, farkındalığı ve gözlem yeteceği güçlü bir bireyi ifade eder.
 3. Sol tarafta çizilen bir ağaç ise geçmiş olayların veya annenin etki alanından çıkamamış bir bireyin eleştirel ruh halinin bir dışa vurumudur.

Gövde

 1. Kişinin egosunu ifade eder. Kendini nasıl gördüğünü benliğini anlatır. Gövde, köklere ve dalların, yaprakların olduğu üst kısma göre olması gereken kalınlığa göre değerlendirilir.
 2. Ağacın diğer bölümlerine göre ince bir gövde kişinin hassas ve zayıf benliğine işaret olabilir. Dış baskılardan etkilendiğini ve kendini sıkışmış, baskı altında hissettiğini ifade eder.
 3. Çok geniş bir gövde ise yoğun dürtüsel ve kendini kontrol edemeyen yapıyı gösterir. Kişi diğer bireylerin alanlarına saygı duymuyordur.
 4. Normal kalınlıkta ve dalgalı çizgilerden oluşan bir gövde iç dengeyi, kendine ve ötekine saygıyı gösterir. Ayrıca bu kişi soyutlama ve empati yeteneğine sahiptir.,
 5. Gövdede oluşan çıkıntı, oyuk vs. Bazı içsel korkuları ve travmaları, kişinin gövdesinde varolduğunu düşündüğü yaraları simgeler.

Dallar 

 1. Fiziksel ve dış dünya ile iletişimi gösterir. Gövde ve kökler daha çok iç duygu durumu ile ilgiliyken dallar psikolojik evrelere işaret eder.
 2. Küçük dallar; 9 yaşına kadar anlamlı değildir. Henüz olgunlaşmamış ve çocuksu davranışları olan kişi ile ilişkilendirilir.
 3. Büyük dallar çizen kişinin yüksek bilişsel gelişimini ifade eder. Olumsuz yönden kişinin bencil ve narsist davranış gelişiminden bahsedilebilir. 
 4. Dalları olmayan ağaç kişinin bilişsel, akademik bir öğrenme sorunu olabileceğine işaret eder. Yaşının gerektirdiği mental olgunluğa ulaşamamış olabilir.
 5. Spiral şeklinde dallar, iletişim yönü kuvvetli, zorluklar karşısında esneyebilen, uyumlu, görsel zevkleri olan, hassas kişileri gösterir.
 6. Sert, dağınık ve çubuk şeklinde dallar, katı, inatçı, bazı durumlara meydan okuyan sinirli bir yapının dışa vurumudur.
 7. Meyveli ve bol yapraklı dallar, hedefleri olduğunu kendini birçok konuda geliştirmek isteyen ve farklı alanlarla ilgilenmeyi seven kişileri gösterir.

Burada anlatılanların yanı sıra detaylı bir analizde renkler, kuşlar, tepeler vb. analizcinin aslında çizilmesini söylemediği diğer aksesuarlada değerlendirilirken dikkate alınması gereken hususlardır.

Mutlu resimler…